เอชเคป บิส เซ็กเตอร์ | H-Cape

H-Cape BIZ-PLUS

พวกเราคือ บิช พลัส เหตุใดต้องแยกสถานที่ ระหว่างบ้านกับสำนักงาน คำถามนี้เกิดจากผู้เขียนเองที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการจราจรที่หนาแน่น เป็นผลให้ต้องเสียเวลา เสียแรงกายและบั่นทอนจิตใจ แต่ละวันต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางรวมแล้วกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งหากนำเวลาเหล่านั้นมาพักผ่อน หรือหารายได้เพิ่ม ก็นับเป็นช่วงเวลาที่มีมูลค่าสูงมาก ประจวบกับวิถีการทำงานยุคใหม่ที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายแค่เพียงคลิก เป็นไปได้ไหมว่า บ้านและสำนักงาน จะเป็นสถานที่เดียวกัน

H.CAPE Biz Plus

บ้านเดี่ยว ที่ปรับได้ตาม
สไตล์ของผู้อาศัย

อ่านเพิ่มเติม

รีวิวโครงการ