เอชเคป ซีรีน
บางนา • สุขาภิบาล 2


เปิดรับประสบการณ์ความสุข size ใหญ่ บนทำเลที่ดีกว่าพื้นที่ที่กว้างกว่า

เริ่ม 7 - 12 ล้าน

โครงการที่ผ่านมา